Direkt till innehållet

Patientinformation – Bibliotek

I biblioteket hjälper vi patienter och närstående att söka information om hälsa och sjukdom, material från och adresser till patientföreningar och patienträttigheter. Vi är ett komplement till den information som sjukvårdspersonalen ger.

Du kan söka information i

  • böcker, broschyrer och tidskrifter
  • material från och adresser till patientföreningar

I vår katalog finns möjlighet att söka patientinformationsmaterial. Observera att materialet endast kan lånas av patienter, personal eller närstående.Senast ändrad: