Direkt till innehållet

Patientinformation – Bibliotek

I biblioteket hjälper vi patienter och närstående att söka information om hälsa och sjukdom, material från och adresser till patientföreningar och patienträttigheter. Vi är ett komplement till den information som sjukvårdspersonalen ger.

Du kan söka information i

  • böcker, broschyrer och tidskrifter
  • material från och adresser till patientföreningar
  • datorer som ger dig möjlighet att söka information på Internet och i olika medicinska databaser
  • dvd, om sjukdomar och tillstånd

I vår katalog finns möjlighet att söka patientinformationsmaterial. Observera att materialet endast kan lånas av patienter, personal eller närstående. Om du inte tillhör någon av dessa grupper så kan du ta del av vårt material via kopior eller inlån via ditt kommunala bibliotek.

Länkar

1177 Vårdguiden

Centrum för sällsynta diagnoser Syd

Ovanliga diagnoser, Socialstyrelsen

Pion

Rarelink; nordisk länksamling för ovanliga diagnoser

Vårdverktyget.se

Senast ändrad: