Direkt till innehållet

Planerat underhållsarbete kvällen torsdag 4 mars

Under torsdag 4 mars genomförs ett planerat underhållsarbete. Arbetet startar klockan 17.00 och innebär att vissa driftsstörningar kan uppstå.

KTC träningslokaler

Anvisningar för undervisning och träning

Vid undervisning och träning hos Kliniskt träningscentrum (KTC) förväntas:

  • Att basala hygienrutiner följs.
  • Att arbetskläder för respektive profession används.
  • Att teori, praktik samt reflektion ingår.
  • Att evidensbaserade metoder från vårdhandboken eller region- och sjukhusövergripande riktlinjer används.
  • Att övningsmaterial och attrapper i lokalen återställs till sitt ursprung efter undervisning, se bilder nedan.

På KTC Halland är det inte tillåtet att träna in- och utfartsvägar på varandra. Det är heller inte tillåtet att utföra träning på biologiskt material.

Om något går sönder

Meddela oss via vår funktionsbrevlåda om övningsmaterial gått sönder: epost: mailto:ltfunk17605298@regionhalland.se

Senast ändrad: