Direkt till innehållet

Bilder som visar träningslokalerna

Anvisningar för undervisning och träning

Vid undervisning och träning hos Kliniskt träningscentrum (KTC) förväntas:

  • Att basala hygienrutiner följs.
  • Att arbetskläder för respektive profession används.
  • Att teori, praktik samt reflektion ingår.
  • Att evidensbaserade metoder från vårdhandboken eller region- och sjukhusövergripande riktlinjer används.
  • Att övningsmaterial och attrapper i lokalen återställs till sitt ursprung efter undervisning, se bilder nedan.

På KTC Halland är det inte tillåtet att träna in- och utfartsvägar på varandra. Det är heller inte tillåtet att utföra träning på biologiskt material.

Om något går sönder

Meddela oss via vår funktionsbrevlåda om övningsmaterial gått sönder: epost: mailto:ltfunk17605298@regionhalland.se

Rum med sjukhussäng.
Rum för att träna förflyttningsteknik.

Hall i en villa eller lägenhet.
Rum som visar en hall.

Rum med sjukvårdsutrustning
Rum för att träna simuleringar.

Mötesrum med bord och stolar.
Konferensrum.

Rum för möten med bord och stolar.
Konferensrum.

Kök med matbord.
Kök med matbord.

Rum som visar vårdsal.
Metodrum som är som en vårdsal.

Metodrum.
Metodrum.

Metodrum.
Metodrum.

Senast ändrad: