Direkt till innehållet

KTC träningslokaler

Anvisningar för undervisning och träning

Vid undervisning och träning hos Kliniskt träningscentrum (KTC) förväntas:

  • Att basala hygienrutiner följs.
  • Att arbetskläder för respektive profession används.
  • Att teori, praktik samt reflektion ingår.
  • Att evidensbaserade metoder från vårdhandboken eller region- och sjukhusövergripande riktlinjer används.
  • Att övningsmaterial och attrapper i lokalen återställs till sitt ursprung efter undervisning, se bilder nedan.

På KTC Halland är det inte tillåtet att träna in- och utfartsvägar på varandra. Det är heller inte tillåtet att utföra träning på biologiskt material.

Om något går sönder

Meddela oss via vår funktionsbrevlåda om övningsmaterial gått sönder: epost: mailto:ltfunk17605298@regionhalland.seSenast ändrad: