Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G-6-PD) (Erc(B)-)

System:
Erc(B)-
Analyserande lab:
EXTERN SU Kem

KLINISK KEMI SU

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriet för Klinisk kemi
Bruna stråket 16
SU/Sahlgrenska

413 45 Göteborg
tfn 031 - 342 13 25

Klinisk kemi SU


Analyslista SU
Remiss:
SU Klinisk Kemi 4 - Hematologi
Ange även önskad analys på röretiketten.

Remiss: Hematologi Klinisk kemi 4
Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp + 3 st kapillära blodutstryk

Kommentar/mer info:

Om blodtransfusion givits de senaste tre månaderna måste detta anges på remissen.

Lämpliga provtagningsdagar mån- ons.

Centrifugeras ej.

Får ej frysas.
Förvaras och transporteras kylt.

Prov hållbart 3 dygn.

Uppdaterad:
2019-07-31 11:47