Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Hepatit C RNA-påvisning (PCR) kvantitativ (P-)

VAS Provkod:
HCVRNA
System:
P-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
PPT-rör (Pärlemor-färgad)
PPT-rör (pärlemor-färgad) rekommenderas (beställningsnummer 21759) men även K2EDTA-rör (lila) kan användas (beställningsnummer 21754).

Bild på provrör

Provtagning:

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Provet måste komma till laboratoriet inom 4 timmar annars ska det centrifugeras. Provet ska förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

För analysen krävs ett fullt 6 ml plasmarör med helblod.

Indikation:
För bedömning om det är en aktiv hepatit C infektion (viremi) eller inte hos en patient med positiv anti-HCV screeningtest.
Misstänkt hepatit C hos patient där antikroppar mot hepatit C kan saknas, t ex tidigt i infektionsförloppet, hos dialyspatienter och immunsupprimerade patienter.
Kvantifiering av HCV RNA vid behandling av hepatit C.

Metod:
PCR (geneXpert) .
Kommentar/mer info:

Aktiv hepatit C infektion omfattas av smittskyddslagen.

Om genotypning önskas var god skriv detta i anamnesen på remissen så vidarebefordras provet om HCV-RNA kan påvisas.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1-2 arbetsdagar
Pris:
Se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2023-01-27 11:47