Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

HTLV, Humant T-lymfotropt virus (S-)

VAS Provkod:
HTLV
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation:
Hälsokontroller och vid misstanke om sjukdom.
Screen av nya blodgivare
Metod:
Antikroppar bestäms med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

HTLV I och HTLV II är virus med låg smittsamhet. De kan överföras från människa till människa vid samlag eller från mor till barn, i huvudsak genom amning. Virus kan också överföras via blod t.ex. via blodtransfusion eller om man delar spruta med en smittad person. Inkubationstiden från smitta till symtomdebut är i de flesta fall mycket lång, 20-30 år.

Infektion med HTLV skall anmälas enligt smittskyddslagen.


Analysfrekvens:
Mån - fre
Svarstid:
1 arbetsdag. Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvar under tiden.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-09-01 13:30