Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

CCP (cyklisk citrullinerad peptid ak) (S-)

VAS Provkod:
CCP eller RACCP
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod:
Med en FEIA (fluorescens enzyme immunoassay) metod mäts antikroppar mot citrullinerad syntetisk peptid (antigen).
Kommentar/mer info:

I VAS kan anti-CCP beställas som analyskombination.
RA + anti-CCP..................RACCP

Reumatoid Artrit (RA) är en av våra vanligaste systemiska autoimmuna sjukdomar och förekommer hos 0,5 - 1 % av den vuxna befolkningen. Diagnostik av RA vilar på kliniska symtom i kombination med påvisande av antikroppar mot t.ex. anti-CCP och reumatoid faktor (RF). Anti-CCP kan ibland påvisas före kliniskt insjuknande i RA. Testet har en ungefär samma känslighet som RF (påvisas i drygt 2/3 av fallen) men en klart bättre specificitet (95-98 %), vilket gör att det prediktiva värdet av positiv test är högt. I de celler i ledvätskan som undergår apoptos deamineras arginin till citrullin och antikroppar mot citrullin bildas i den reumatiska leden.


Svarstolkning:

 < 7  U/ml besvaras negativt

7-10 U/ml besvaras svagt positivt

> 10 U/ml besvaras positivt


Analysfrekvens:
1 gång/vecka
Svarstid:
1 - 7 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-12-08 12:08