Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Hepatit A ()

VAS Provkod:
HepA eller HepA-E
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Serum : SST-rör eller rör utan tillsatts. Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

Plasma: Heparin, EDTA eller NA-citrat-rör.

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 500 μl serum eller plasma behövs för att analysen ska kunna utföras.

Indikation:
Diagnostik av
- akut hepatit av okänd genes
- immunitetsundersökning
Metod:
Antikroppsbestämning med ECLIA (elektrokemiluminicensimmunanalys). I ett första steg analyseras Hepatit A virus totalantikroppar (IgG+IgM). Om den analysen ger ett positivt resultat analyseras provet vidare för förekomst av IgM-antikroppar mot Hepatit A.
Kommentar/mer info:

Önskas analyskombination med hepatit A + B + C + E välj provkod: HepA-E.

Hepatit A virus (HAV) sprids som tarmsmitta med förorenat vatten och föda samt vid nära kontakt. De flesta smittas utomlands, även om mindre inhemska epidemier förekommer. Inkubationstiden är 2-6 veckor. Förloppet är oftast godartat och viruset ger ej kronisk hepatit. Genomgången hepatit A ger livslång immunitet. Vid symtomdebuten kan IgM-antikroppar påvisas och dessa kvarstår 3-6 månader. Förekomst av specifika IgM-antikroppar är alltså liktydigt med aktuell infektion. IgG-antikroppar kvarstår livet ut och medför immunitet. IgG-antikroppar erhålls också vid vaccination.Infektion med Hepatit A skall anmälas enligt smittskyddslagen.


Svarstolkning:
Telefonsvar lämnas om aktuell Hepatit A infektion påvisas.

Hepatit A totalantikroppar neg:
Inga serologiska belägg för aktuell eller tidigare genomgången Hepatit A infektion.

Hepatit A totalantikroppar pos / Hepatit A IgM neg:
Tidigare genomgången Hepatit A infektion alternativt vaccinerad. Inga belägg för aktuell infektion.

Hepatit A totalantikroppar pos / Hepatit A IgM pos:
Patienten har en akut hepatit A.
Analysfrekvens:
Mån - fre
Svarstid:
1 arbetsdag. Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvar under tiden.
Pris:
se prislista i höger kolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-11-18 13:15