Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

MRGN ()

VAS Provkod:
MRGN eller FVhyg
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Plaströr med sked, brun kork
E-swab rosa kork kan användas.


Provtagning:
Faeces
Plaströr med sked, brun kork
Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. Provet bör vara laboratoriet tillhanda inom ett dygn.

Provet kan i vissa fall även tas med rosa E-swab från rektum.
Metod:
Odling
Kommentar/mer info:

MRGN kan beställas som analyskombination. Se provkod nedan:

Vårdhyg screen MRGN, VRE ............................FVhyg  

MRGN (MultiResistenta GramNegativa tarmbakterier ) är en undersökning av faeces för att se om patienten är koloniserad med tarmbakterier som har förvärvat ≥3 resistensmekanismer mot antibiotika. Vi screenar för Extended spectrum beta-lactamases (ESBL) samt 4 andra antibiotikagrupper. Vanligaste arterna är E. coli och Klebsiella men även multiresistenta Acinetobacter har spridits på sjukhus i länder utanför Norden. Infektion med ESBL-Carba är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen.

För att läsa hygienriktlinjer följ länken till Vårdhygien.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
3 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2024-01-25 13:06