Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Katekolaminer (lista) (Katekolaminer, fria) (tU-)

VAS Provkod:
KATFRU
System:
tU-
Analyserande lab:
VAS EXTERN USiL Kem
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk kemi och Farmakologi
Provinlämningen Laboratoriemedicin Bas
Akutgatan 8
221 85 Lund


tfn 046 - 17 34 60

Analysportalen Labmedicin Skåne
 
www.skane.se/labmedicin/kemi
Remiss:
VAS (KEM) alt. Konsult
Ange även önskad analys på röretiketten.

Provtagningsmaterial:
Dygnsmängd urin. Samlas i plastdunk med 20 mL saltsyra 6 mol/L

Dygnsmängd urin samlas i plastdunk

Syran sätts till dunken direkt efter att den första urinportionen samlas.

Väl blandad dygnsurin avskild i Urin Monovette. 
Förråd art.nr. 616619.

Om dygnsmängden urin samlats i mer än ett kärl ska den totala volymen mätas och hela mängden i alla kärl blandas 
tillsammans innan prov avskiljs till laboratorietBlankett/patientinformation: Urinsamling med tillsats av saltsyra

Kommentar/mer info:

Dygnsmängd anges på remiss.

Vid urinsamling flera dygn ska patienten ha en remiss/dygn.

Kvantitering av: Adrenalin, Noradrenalin.
Om Dopamin önskas ska det anges på remissen.

Urin hållbar 4 dygn i kyla. Vid förvaring >4 dygn fryses provet.


Uppdaterad:
2024-07-11 10:43