Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Calciumjon (Joniserat Calcium) (S-)

VAS Provkod:
CAJON
System:
S-
Analyserande lab:
KEM (Hstd, Vbg)
Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1


Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul propp

Röret ska fyllas tills vakuum tar slut, minst till 13 mm från proppens nedre kant.

OBS! kan ej tas i microtainerrör
Kommentar/mer info:

Undvik stas vid provtagning.

Röret får ej avproppas. Låt provet koagulera i 30 minuter i rumstemperatur och centrifugera inom 2 timmar efter provtagningen i 2000 x g i 10 minuter.

Centrifugerat prov hållbart 1 dygn.

Analysen ingår även i aB/vB-Blodgaser.


Enhet:
mmol/L
Referensintervall:
0-1 dgr: 1,06 - 1,34
2-3 dgr: 1,10 - 1,42
4-30 dgr: 1,20 - 1,48
31-90 dgr: 1,22 - 1,52
91-365 dgr: 1,16 - 1,43
≥1 år: 1,15 - 1,33
Vid pH 7,4:  
0-1 dgr: 1,06 - 1,34
2-3 dgr: 1,10 - 1,42
4-30 dgr: 1,20 - 1,48
31-90 dgr: 1,22 - 1,52
91-365 dgr: 1,16 - 1,43
≥1 år: 1,16 - 1,35
Analysfrekvens:
Akut/Dagligen
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-06-16 14:14