Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Lymfkörtel/Lymfoida organ ()

Analyserande lab:
PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872 

035-131846


Remiss:
Patologi allmän


Provtagningsmaterial:
provtagningsrör/kärl i plast med tätslutande lockProvtagning:

Körteln ska tas ut hel, med kapsel och omgivande fettväv. Lymfkörtelvävnad är ömtålig och kräver mycket varsam hantering.

 

Lymfkörteln skickas direkt ofixerad till laboratoriet, insvept i kompress genomfuktad med fysiologisk koksaltlösning.
Vid transport bör körteln hållas kyld, genom att is/kylklamp packas tillsammans med preparatburken.

 

Mellannålsbiopsi med lymfomfrågeställning, ta om möjligt 3-4 biopsier och lägg samtliga i koksalt. Hematopatolog väljer sedan ut vilka biopsier som skall läggas i formalin och vilka som går till flödescytometri

Omhändertagande:

Ofixerade lymfkörtlar/lymfoida organ ska lämnas in på förmiddagen, senast klockan 13. Kommer provet in efter klockan 13 kommer materialet förvaras i kylskåp för hantering nästföljande arbetsdag. 

I fall av akuta/livshotande tillstånd kan material hanteras efter muntlig överenskommelse med hematopatolog och personal på benmärgslab. Detta resulterar i en extrakostnad som debiteras provet. Tas ingen kontakt förutsätts att bedömningen är gjord att materialet kan vänta till nästföljande arbetsdag.

 


Kommentar/mer info:

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 


Svarstid:
80% inom 15 arbetsdagar, SVF och snabbsvar inom 7 arbetsdagar
Pris:
Lymfkörtel benign abonnemang 1095 kr övriga 1258 kr Metastasfrågeställning: abonnemang 2117 kr övriga 2518 kr. Lymfomfrågeställning abonnemang 3137 kr övriga 3540 kr
Ackrediterad:
Nej
Biobank:
Ja
Uppdaterad:
2024-05-30 12:49