Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Blod, odling ()

VAS Provkod:
B AE 1-3, B AN 1-3 eller B GUL
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Blododlingsflaskor aerob + anaerob
Vuxna och barn:
Två blododlingspar - en aerob (grön) och en anaerob flaska (orange) i respektive par, dvs totalt fyra flaskor - tas vid varje provtagningstillfälle.

Små barn:
En PF-flaska (gul).

Blododlingsflaskor

Provtagning:

Före intravenös antibiotikaanvändning tas två par blododlingar. Vid främmande material i hjärtat (t.ex hjärtklaff, pacemaker, patch) tas tre par blododlingar.

Om patienten har pågående antibiotikabehandling rekommenderas att prov tas strax före nästa antibiotikados så att antibiotika-koncentrationen i provet blir så låg som möjligt.

Vid misstanke om brucellos eller tularemi måste laboratoriet kontaktas innan prov skickas (smittskyddsklass 3).

Förbered flaskorna:
1. Kontrollera att utgångsdatum på flaskorna inte har överskridits och att botten av flaskan är grå/grön. Flaskor som visar tecken på läckage eller andra skador ska kasseras. Oanvända flaskor ska förvaras skyddade från direkt solljus och i rumstemperatur.
2. Kontrollera patientens identitet och att uppgifterna stämmer överens med remissen/beställningen och etiketter för blododlingsflaskorna.
3. Märk blododlingsflaskorna med identitetsetikett vertikalt längs med flaskan (inte runt om). Täck inte över QR-koden.
4. Använd volymmarkeringen på flaskans etikett för att uppnå rätt volym vid provtagning.
........a. Grön och orange flaska: Tag max 10 ml blod. Mängder ner till 4 ml går att använda, men påvisningen förbättras om en blodvolym närmare 10 ml används.
........b. Gul flaska: Tag max 4 ml blod. Mängder ner till 0,5 ml går att använda, men påvisningen förbättras om en blodvolym närmare 4 ml används.
5. Ta bort flaskornas skyddshattar och desinficera flaskornas membran med klorhexidinsprit (5 mg/mL) eller 70 % etanol/isopropylalkohol. Låt lufttorka.

Provtagning:
1. Använd handskar
2. Tvätta huden noggrant under ½ -2 minuter med klorhexidinsprit i en cirkulär rörelse bort från punktionsstället och låt sedan huden lufttorka innan punktionen.
3. Koppla blododlingshållare till provtagningssetet (Butterfly alternativt trevägskran vid provtagning ur PVK) och punktera venen.
4. Tag först ett ”slask-rör”. Röret behöver inte kastas utan kan användas till klinisk kemiska analyser.
5. Tag sedan först den gröna flaskan och pressa ner adaptern så att gummimembranet penetreras. Håll blododlingsflaskan i en lägre position än patientens arm med flaskan i upprätt läge. Låt inte innehållet i flaskan röra gummiproppen eller nålen under provtagning.
6. Fortsätt med de övriga flaskorna.
Provtagning från inneliggande kärlkateter medför stor risk för kontamination och bör undvikas. 

Indikation:
Blododling tas vid oklara febertillstånd där mikrobiell orsak inte kan uteslutas och före administration av intravenös antibiotika.

Vid misstanke om kateterrelaterad infektion rekommenderas speciell blodprovtagning för analys av DTTP. Se provtagningsanvisning för DTTP.
Metod:
Aerob och anaerob odling.
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste förlängd odling begäras.

Vid begäran om förlängd odling (10 dygn) kontakta Klinisk mikrobiologi 035-13 18 50.

Vid misstanke om Mjältbrand, Brucellos, Tularemi, Burkholderia- eller endemisk svampinfektion, se länk Vid risk för laboratoriesmitta, till höger. 


Svarstolkning:
Telefonbesked lämnas omgående då relevant växt konstaterats.
Art- och resistensbestämning skickas vanligen till VAS ett dygn senare.

Negativ blododling svaras efter 5 dygn eller vid begäran om förlängd odling efter 10 dygn.
Analysfrekvens:
Dagligen
Svarstid:
1 - 6 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-12-11 16:08