Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Hemoglobinopatiutredning (Hemoglobin-fraktionering) (Hb-fraktionering) ()

Analyserande lab:
EXTERN UMAS Kem
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin Klinisk Kemi
Jan Waldenströms gata 77
205 02 Malmö


tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne
Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:
Konsultremiss
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Konsult remiss
Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 3 mL lila proppKommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

* Om BLODTRANSFUSION givits före provtagning måste detta anges på remissen.
* Om möjligt, diagnostisera och behandla eventuell JÄRNBRIST före analys för att undvika onödig DNA-analys.
* ANAMNES underlättar selektion till DNA-analys och bedömning.

Hemoglobinopatiutredning omfattar screeninganalys med B-Hb, B-MCH, kromatografi där B-HbA2 och B-HbF kvantifieras. I de fall screeningutredningen inger misstanke om alfa-, beta-thalassemi eller hemoglobinvariant görs en DNA-utredning. Hemoglobinopatiutredningen besvaras med en läkarbedömning.

Bör skickas provtagningsdagen.

Ska vara laboratoriet tillhanda inom 4 dagar.


Uppdaterad:
2021-02-05 14:49