Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kardiolipinantikroppar, IgG (P-)

System:
P-
Analyserande lab:
EXTERN UMAS Kem
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Klinisk Kemi
Ingång 71 plan 1
Universitetssjukhuset MAS
205 02 Malmö


tfn 040 - 33 14 20

Analysportalen Labmedicin Skåne
Laboratoriemedicin Skåne
Remiss:
Konsultremiss
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Konsult remiss
Provtagningsmaterial:
Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp
OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.
Kommentar/mer info:
Lämnas till laboratoriet snarast.
Centrifugeras inom 60 min vid 2000g i 20 min.
Plasma avskiljs och fryses omedelbart i -20°C (vid tid>1v-70°C)
Uppdaterad:
2015-02-10 11:03