Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

DNA Apolipo-protein E (ApoE) genotyp ()

VAS Provkod:
APOE
Analyserande lab:
KEM (Hstd)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 3


Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 3 mL lila proppProvtagning:
Patienter som erhållit blodtransfusion kan ha rester kvar av blodgivarens DNA. Vänta med provtagning minst 48 timmar.
Patienter som är benmärgstransplanterade har leukocyter i sitt blod som kommer från donatorn. Om analysen baseras på ett blodprov från dessa patienter kan en genotypbestämning bli felaktig. I förekommande fall bör därför även ett kindskrap (buccalskrap) tas utöver blodprov. Beställare av kindskrap hänvisas till Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för provtagning och analys.
Klinisk kemi SU

Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Hållbart 2 veckor i kyla.

Diagnostik av DNA E2, E3, resp E4 i heterozygot eller homocygot uppsättning.

Mer om analysen:


https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/klinisk-kemi/mer-om-analysen/dna-apolipoprotein-e-apoe-genotyp/
Referensintervall:

se remissvar

Analysfrekvens:
1 gång/2 veckor
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-08-19 09:27