Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Vävnadsbit, odling ()

VAS Provkod:
Vavna1, vavna2, vavna3, vavna4 och vavna5
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Sterilt plaströr vit kork, styckförpackade, steril
Artikelnummer 611244

Sterilt plaströr vit kork

Provtagning:

Lägg materialet i det sterila röret. Var aktsam så att inte materialet kontamineras.

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn. Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge försämrat analysresultat. 

Metod:
Aerob och anaerob odling med anrikning i buljong, totalt 12 dagar.
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
4 - 12 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2024-01-09 15:07