Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kreatinin Kungsbacka (P-)

VAS Provkod:
PIKRE
System:
P-
Analyserande lab:
KEM (Kba)
Klinisk Kemi Halland
Kungsbacka 0300-56 51 67
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1


Provtagningsmaterial:
Li-Heparinrör (LH) 4 mL mörkgrön proppKommentar/mer info:

Kontakta laboratoriet före provtagning.

Kreatininkoncentra-tionen är beroende av muskelmassan och kan också tillfälligt öka efter intag av kött.


Enhet:
µmol/L
Referensintervall:
 0-5 mån: Referens intervall saknas
 6 mån-2 år: 19 - 46 
 3-5 år: 24 - 49
 6-8 år: 28 - 51 
 9-12 år: 33 - 63 
   
Kvinnor:  
13-17 år:  39 - 77 
18-60 år: 53 - 97
61-90 år: 53 - 106
≥91 år: 53 - 115
  
Män:  
13-17 år:  44 - 92 
18-60 år: 80 - 115
61-90 år: 71 - 115
≥91 år: 88 - 150
Analysfrekvens:
Akut
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2020-03-24 11:02