Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Celler (Ledv-)

VAS Provkod:
CELLL
System:
Ledv-
Analyserande lab:
KEM (Fbg,Hstd,Kba,Vbg)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Ledvätska
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats

Ange även önskad analys på röretiketten.

Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 3 mL lila proppProvtagning:
Minimimängd 1 mL.
Blanda röret noga.
Kommentar/mer info:

Centrifugeras inte.

Prov hållbart i rumstemperatur till påföljande dag.

Differentialräkning av polynukleära och mononukleära celler ingår vid maskinell analys av provet. Om bedömning i mikroskop behövs göras kan endast svar på totalleukocyter lämnas

Vid samtidig beställning av Ledv-Kristaller: Tag om möjligt ett eget rör till varje analys à minst 1 mL.

 


Enhet:
x 10E9/L
Referensintervall:
Leukocyter: 0 - 0,1
Leukocyter, poly:  Ref.int. saknas
Leukocyter, mono: Ref.int. saknas 
Analysfrekvens:
Dagligen
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2021-03-03 08:29