Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

BAS-test (Blodgrupps, Antikropps-Screening) (P-)

System:
P-
Analyserande lab:
BLC (Hstd, Vbg)
Avd för Transfusionsmedicin Halmstad
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad

tel 035-13 18 18

alternativt

Avd för Transfusionsmedicin Varberg
Hallands sjukhus Varberg,
432 81 Varberg

tel. 0340-48 14 24
Remiss:
Blodbeställning

(medföljer blodgruppering och BAS-testsvar)

Undantagsfall:
Blodbeställning (förrådsbeställd)

Finns för utskrift på Transfusionsmedicins webbplats.Remiss Blodbeställning
Provtagningsmaterial:
Vuxna: EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp. Barn mindre än 1år: EDTA-rör (K2E) 3 mL lila propp.Kommentar/mer info:

OBS! Prov för förenlighetsprövning skall enligt Socialstyrelsens föreskrifter tas vid annat provtagningstillfälle än prov för blodgruppering.
Undantag akuta fall.

Ange datum och klockslag för provtagning.

BAS-testen är giltig 5 dygn räknat från provtagningstillfället.

Se vidare Transfusionsmedicins webbplats.


https://vardgivare.regionhalland.se/behandlingsstod/laboratoriemedicin/transfusionsmedicin-blodcentralen/serologiska-undersokningar/
Analysfrekvens:
Akut / Dagligen
Svarstid:
Analystiden är ca 60 minuter. Utfaller BAS-testen positiv utförs antikroppsidentifiering med efterföljande förenlighetsprövning genom MG-test.
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2022-05-20 08:35