Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Leverspecifika antikroppar ()

VAS Provkod:
AkLev
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Indikation:
Vid misstanke om Autoimmun hepatit (AIH) och Primär biliär cholangit (PBC).
Metod:
Immunoblot.
Kommentar/mer info:

Diagnostik av autoimmuna leversjukdomar är komplex och bygger på en sammantagen bild av kliniska symptom, laboratoiefynd, histopatologiska fynd, påvisandet av autoantikroppar samt uteslutandet av annan orsak såsom virala hepatiter, läkemedel och alkohol.

Analysen är immunoblot som kan påvisa specifika antikroppar associerade med Autoimmun hepatit och Primär biliär cholangit och tjänar som ett komplement till den befintliga analysen av AMA/SMA/LKM som utförs med indirekt immunfluorescensmetod.

Immunoblotten kan påvisa följande antikroppar:

Anti-AMA-M2, Anti-M2-3E: BPO, Anti-Sp100, Anti-PML, Anti-Gp210, Anti-LKM-1, Anti-LC-1, Anti-SLA/LP.


Svarstolkning:

Observera att flera av antikropparna som kan påvisas av metoden även kan förekomma vid andra sjukdomar. Vid positivt svar kommenteras provet.

Antikroppar som kan ses vid Primär biliär cholangit är:

• AMA-M2: Antikroppar riktade mot M2-antigenet på mitokondrien. Ses hos 90% av patienterna med PBC.

• M2-3E: Fusionprotein bestående av subenheterna av enzymkomplexet M2. Ses hos 90% av patienterna med PBC.

• Gp210: Antigen i cellmembranet. Stark markör för PBC.

• Sp100: Kärnantigen. Stark markör för PBC.

• Anti-PML: Kärnantigen. Kan i enstaka fall ses vid PBC.

Antikroppar som kan ses vid Autoimmun hepatit (AIH 2) är:

• LKM-1: Markör för AIH-2.

• LC-1: Förekommer hos 30% av patienterna med AIH2.

Antikroppar som kan ses vid Autoimmun hepatit (AIH 1) är:

• SLA/LP: Stark markör och förekommer hos 10-20 % av patienterna med AIH-1.

Därutöver förekommer överlappning av Primär biliär cholangit och Autoimmun hepatit.


Analysfrekvens:
1 gång / vecka
Svarstid:
1 - 7 arbetsdagar
Pris:
Se prislista
Ackrediterad:
Ja
Biobank:
Ja
Uppdaterad:
2020-09-01 13:22