Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Blodgas (Syrabasstatus) (aB-)

VAS Provkod:
BLGAB
System:
aB-
Analyserande lab:
KEM (Hstd, Vbg)
Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1


Provtagningsmaterial:
Spruta med titrerat Li-heparin
(fylls enligt rekommendation för aktuell spruta)


Kommentar/mer info:

Spruta ska vara väl försluten och utan luft. Lämnas omedelbart till laboratoriet.
Ska analyseras inom 30 minuter.

Komplettering
Arteriell blodgas i spruta kan kompletteras med Natrium, Kalium, Klorider, Calciumjon, Laktat och Glukos.

Obs! Hemolys i provet kan inte detekteras. T.ex. kan Kalium vara falskt förhöjt på grund av hemolys.

Beställes i VAS på resp VAS beställningskod:
ABLEL alt. METAB2
APLAKT
APGLU

Beställ på pappersremiss i kommentarsfält.


Referensintervall:
aB-pH: 7,35 - 7,45
   
aB-pCO2: kPa
  4,6 - 6,0
   
aB-pO2: kPa
≤50 år: 10,0 - 13,0
>50 år: 8,0 - 13,0
   
aB-Bikarbonat - standard: mmol/L
  22 - 27
   
aB-Basöverskott (BE): mmol/L
  -3,0 - +3,0
   
aB-sO2 (syrgasmättnad): %
  95 - 99
   
aB-p50: kPa
  3,3 - 3,9
   
aB-Hb: g/L
≤1 dag: 145 - 224
2-6 dgr: 147 - 218
7-13 dgr: 135 - 215
14-20 dgr: 125 - 210
21-30 dgr: 105 - 200
31-49 dgr:  94 - 151
50-60 dgr:  92 - 137 
61 dgr -5 mån: 99 - 130 
6-12 mån:  104 - 134 
13 mån- 4 år:  107 - 134 
5-7 år:  110 - 137
8-9 år:  114 - 140
10-11 år:  118 - 148 
Flickor:   
12-17 år:  116 - 149 
Pojkar   
12-15 år: 120 - 160
16-17 år: 130 - 170
Kvinnor: 117 - 153
Män: 134 - 170
Analysfrekvens:
Akut
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-12-24 15:01