Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Mycoplasma, Chlamydophila pneumoniae PCR ()

VAS Provkod:
LVMyco
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Svalg:
eSwab rosa kork

Fukta bomullstoppen i steril koksaltlösning innan provtagning. Rotera pinnen mot båda tonsillerna och bakre svalgvägg. Efter provtagning placeras pinnen i transporthylsan.

Nasofarynxsekret:
eSwab orange kork

Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga kvar 10 –15 sekunder.

Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben , så du vet hur långt katetern ska föras in.
Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Sputum:
Sputumburk (plastburk) bestående av sputumburk och transporthylsa.

Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Provet ska helst tas på morgonen. Före provtagning sköljs munnen med vatten. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Enbart saliv ska ej skickas.

Indikation:
Misstanke om infektion med M. pneumoniae (atypisk samhällsförvärvad pneumoni, låggradig feber, terapisvikt på penicillinbehandling, långvarig hosta).
Med ca. 4-5 års mellanrum ses utbrott av mykoplasma orsakade infektioner (senast 2011).
Metod:
Påvisande av DNA för Mycoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae med PCR-teknik.
Kommentar/mer info:

I det akuta skedet av sjukdomen är DNA-påvisning med PCR-teknik den bästa diagnostiska metoden. Patienter med mykoplasma-pneumonier brukar vara PCR-positiva i några veckor (upp till några månader).
Någon vecka efter sjukdomsdebut kan ett antikroppssvar påvisas. Det serologiska testet analyserar ffa. IgM-antikroppar. Med detta test kan man påvisa mykoplasma-infektion även några månader efter symtomdebut (om etiologisk analys av infektionen önskas) och är i detta skede överlägsen PCR-analysen.
Observera att antibiotikabehandling av långvarig hosta och bronchit, inkl mycoplasmaorsakad, hos i övrigt friska personer har mycket dålig klinisk effekt och rekommenderas inte.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 arbetsdag
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2024-05-29 07:21