Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Cervix odling ()

VAS Provkod:
SekGen
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
eSwab rosa kork

Websesam artikelnummer: 22551eSwab rosa kork

Provtagning:
Prov från cervix, vagina, uretra etc.
För riktad undersökning av Grupp B streptokocker (GBS) skall detta anges på remissen.

Cervix
Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork. Rotera pinnen i cervixkanalen. Dra tillbaka pinnen utan att vidröra vaginalväggen.

Uretra
Provtagningspinnen, eventuellt fuktad med steril koksaltslösning, förs in i uretra och vrids om försiktigt.
Metod:
Odling
Kommentar/mer info:

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

För analys av gonokocker, Chlamydia trachomatis och Mycoplasma genitalium, krävs andra analyser och därför också speciell provtagning. Se dessa analysnamn.


Svarstolkning:
Fynden bedöms i relation till givna remissuppgifter.
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
2 - 3 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2022-05-11 12:28