Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Anti faktor Xa (P-)

System:
P-
Analyserande lab:
KEM (Hstd)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
Trombosutredning
Finns för utskrift på Klinisk kemi Hallands webbplats.

Remisser för utskrift
Provtagningsmaterial:
2 st Na-Citratrör (9NC) 2,7 mL ljusblå propp
OBS! Rören vänds noggrant och försiktigt 3-4 ggr.


Kommentar/mer info:

Ange typ av läkemedel, dosering samt tid för sista dos.

Ange anamnes på remissen.

Centrifugeras inom 30 minuter i 2000 x g i 20 minuter.

Plasma avskiljs i ett stort rör, blandas och fördelas i 2 små plaströr, ca 1 mL/rör. Lämna 1 cm plasma i ursprungsrören för att undvika tillblandning av trombocyter.

Varje rör förses med patient-ID och provtagningsdatum.

Plasman fryses omedelbart i -20°


Enhet:
kIE/L
Referensintervall:

Ingen mätbar LMWH koncentration:

<0,1

Reducera dosen:: >1,0
Avvakta 8-12 tim före nästa injektion. Reducera dosen 25-50% >1,5
Analysfrekvens:
Akut/Dagligen
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-08-18 11:20