Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Blodgas Kungsbacka (Syrabasstatus) (vB-)

VAS Provkod:
IVGAS
System:
vB-
Analyserande lab:
KEM (Kba)
Klinisk Kemi Halland
Kungsbacka 0300-56 51 67
Remiss:
Klinisk kemi 1 (Kommentarsfält)


Provtagningsmaterial:
Li-Heparinrör (LH) 4 mL mörkgrön proppProvtagning:
Röret ska fyllas tills vakuum tar slut.
Kommentar/mer info:

Kontakta laboratoriet före provtagning

Lämnas omedelbart till laboratoriet.
Ska analyseras inom 30 minuter.

Får ej avproppas.

I vB-Blodgas ingår
pH, pCO2, Bikar-bonat stand och Basöverskott.

Svar lämnas även på Natrium och Kalium.

Obs! Hemolys i provet kan inte detekteras. T.ex. kan Kalium vara falskt förhöjt på grund av hemolys.


Referensintervall:
vB-pH: 7,35 - 7,45
  
vB-pCO2: kPa
  Saknas
  
vB-Bikarbonat- standard: mmol/L
  22 - 27
  
vB-Basöverskott (BE): mmol/L
  -3,0 - +3,0
Analysfrekvens:
Akut
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2023-09-23 14:30