Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Svalgodling ()

VAS Provkod:
Svalg
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Eswab rosa kork

Websesam artikelnummer: 22551E-swab rosa kork

Provtagning:

Provtagningspinnen roteras mot båda tonsillerna. Finns beläggningar förs pinnen in under dessa. Pinnen förs ned i transportröret.

Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn. Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge försämrat analysresultat. 

Indikation:
Svalgprov tas vid misstanke om tonsillit.
Utvidgad svalgodling omfattar även odling för Arcanobakterier. Vid särskild frågeställning för bakterier såsom Corynebakterium difterie, Haemophilus influenzae vid epiglottit, meningokockbärarskap samt undersökning för jästsvamp ska denna frågeställning framgå i anamnestexten.
Fusobakterier analyseras med PCR-teknik och ska beställas separat.
Metod:
Odling
Kommentar/mer info:

I rutinodling ingår främst beta-hemolytiska streptokocker grupp A, C eller G.
På betastreptokocker utförs alltid resistensbestämning.
 
Vid misstanke om patogena bakterier vid övre och nedre luftvägsinfektioner rekommenderas prov från nasofarynx, öra eller sputum.


Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-09-28 10:53