Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Clostridioides difficile PCR (F-)

VAS Provkod:
Clotox
System:
F-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Plaströr med sked, brun kork
Websesam art nr 606850

Plaströr med sked, brun kork

Provtagning:
Faeces tas med skeden som sitter fast i locket på röret. Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl.
Metod:
PCR-analys som påvisar gener för toxin A och toxin B.
Kommentar/mer info:

Den viktigaste orsaken till svårare diarré i samband med antibiotikabehandling är överväxt av bakterien Clostridioides difficile. C. difficile är en anaerob bakterie som kan spridas nosokomialt. Bakterien finns hos 2 % av frisk vuxen normalbefolkning, hos barn mindre än 2 år anses den tillhöra normalfloran. Patogena stammar producerar toxiner av åtminstone två typer (A och B) och kan ge upphov till diarré/kolit och pseudomembranös kolit som komplikation till antibiotikabehandling.Se länk till hygienrutiner.

Clostridioides difficile ingår även i analysen FPANEL. 


Svarstolkning:
Ca 1-2 % av proverna får ett icke konklusivt analysresultat efter primär analys. Dessa prover preliminärsvaras och kompletterande analysresultat rapporteras efter 2 dygn.
Analysfrekvens:
Måndag - lördag
Svarstid:
1 arbetsdag
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Uppdaterad:
2024-04-24 08:11