Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar ()

VAS Provkod:
CovIgG
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerröret ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.

Indikation:

Serologisk analys vid misstanke om infektion med SARS-CoV-2.

Serologisk analys för att påvisa antikroppar efter vaccination mot SARS-CoV-2. 

I det akuta skedet brukar PCR-analysen användas från luftvägssekret för att få snabbt svar. Serologi kan användas som ett komplement vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion.

För optimal serologisk analys rekommenderas två serumprover, ett taget i den akuta fasen (inom en vecka från symtomdebut) och det andra från konvalescentfasen (4 veckor efter symtomdebut).


Metod:
Metoden omfattar två olika analyser för påvisandet av antikroppar mot SARS-CoV-2: Med ECLIA-teknik påvisas antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet hos SARS-CoV-2. Analysen är kvalitativ. Med ECLIA-teknik påvisas antikroppar mot Spike-proteinet hos SARS-CoV-2. Analysen är kvantitativ.
Svarstolkning:

Antikroppar mot Nukleokapsid-proteinet utvecklas endast efter infektion.
Antikroppar mot Spike-proteinet utvecklas efter infektion och vaccination.

Korsreaktivitet förekommer inte, inte ens mot andra humanpatogena Coronavirus (t.ex. förkylningsvirus som cirkulerar kontinuerligt i Sverige).
Specificiteten ligger på mer än 99,5%.
Känsligheten ligger på mer än 95% efter genomgången covid-19.
För tolkning av resultaten (när det gäller t.ex. restriktioner för fysisk distansering) hänvisas till Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1-2 arbetsdagar
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2021-11-17 15:15