Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Coronavirus SARS-CoV-2 antikroppar (S-)

VAS Provkod:
CPATAK, CPERAK eller CovIgG
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.

Indikation:

Serologisk analys vid misstanke om infektion med SARS-CoV-2.

I det akuta skedet brukar PCR-analysen användas från luftvägssekret för att få snabbt svar. Serologi kan användas som ett komplement vid oklara fall och vid önskemål om diagnostik efter det akuta skedet för att bekräfta genomgången infektion.

För optimal serologisk analys rekommenderas två serumprover, ett taget i den akuta fasen (inom en vecka från symtomdebut) och det andra från konvalescentfasen (4 veckor efter symtomdebut).


Metod:
Med ECLIA-teknik påvisas antikroppar mot ett strukturprotein av SARS-CoV-2. Analysen är kvalitativ.
Kommentar/mer info:

CPATAK (gäller prover från allmänheten och fungerar bara när man är inloggad på pandemimottagningen),
CPERAK (gäller prover från hälso- och sjukvårdspersonal och fungerar bara när man är inloggad på pandemimottagningen) eller
CovIgG (gäller prover från patienter för diagnostik av covid-19 och fungerar från alla VAS-enheter).


Svarstolkning:

Korsreaktivitet förekommer inte, inte ens mot andra humanpatogena Coronavirus (t.ex. förkylningsvirus som cirkulerar kontinuerligt i Sverige).
Specificiteten ligger på mer än 99,5%.
Känsligheten ligger på mer än 95% efter genomgången covid-19.
För tolkning av resultaten (när det gäller t.ex. restriktioner för fysisk distansering) hänvisas till Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer.Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1-2 arbetsdagar
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2020-10-12 08:00