Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Luftvägspanel PCR ()

VAS Provkod:
LVPAN
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev. snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben så att du vet hur långt katetern ska föras in.
Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Nasofarynxsekret:
eSwab, orange kork
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga kvar 10 –15 sekunder. Bryt av pinnen vid markeringen och låt den vara kvar. 

För små barn kan eSwab med blå kork användas.

Se bild på provtagningsanvisning.


För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning. I väntan på och under transport förvaras provet kylt.

Indikation:
Multiplex luftvägspanel är främst avsedd för användning vid utvidgad diagnostik av svåra luftvägsinfektioner, speciellt med tanke på virusinfektion. Atypiska agens kan också detekteras.
Under pågående influensasäsong är analys av Influensa A/B och RSV ofta fullt tillräckligt för diagnos. Beställs med följande VAS-kod: COVXA (SARS-Cov-2, Influensa A och B samt RS-virus ingår i analysen).
Metod:
Analysen påvisar nukleinsyra med PCR.
Kommentar/mer info:
Luftvägspanelen detekterar:
Virus:

Influensa A
Influensa A, undertyp H1N1/2009
Influensa A, undertyp H1
Influensa A, undertyp H3
Influensa B
Coronavirus 229E
Coronavirus HKU1
Coronavirus NL63
Coronavirus OC43
SARS-CoV-2
Parainfluensavirus 1
Parainfluensavirus 2
Parainfluensavirus 3
Parainfluensavirus 4
RSV
Humant metapneumovirus A/B
Adenovirus
Bocavirus
Rhinovirus/Enterovirus

Bakterier:
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila*
Bordetella pertussis

 

* Legionella pneumophila svaras endast ut på provmaterial från nedre luftvägar.


Analysfrekvens:
Må-sö
Svarstid:
4 timmar - 1 dygn. Vardagar mellan kl 8-15. Helgdagar mellan kl 8-12.
Pris:
Se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2024-06-04 12:59