Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Aminosyror (U-)

System:
U-
Analyserande lab:
EXTERN UMAS Kem alt. SU Kem
Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin Klinisk Kemi
Jan Waldenströms gata 77
205 02 Malmö


tfn 040 - 33 14 20
www.skane.se/labmedicin/kemi
Analysportalen Labmedicin Skåne

alt.

Laboratoriet för Klinisk kemi
Blå stråket 5
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg

tfn 031 - 342 13 25
Klinisk kemi SU
ANALYSLISTA SU
Remiss:
Konsult alt. Klinisk Kemi 2 - Metabola sjukdomar
UMAS:
Konsultremiss

SU:

Remiss: Klinisk Kemi 2 - Metabola sjukdomar SU
Provtagningsmaterial:
Vakuumrör för urin
Vakuumrör för urin, gul kork: Förrådet art nr 606791
Överföringsstrå: Förrådet art nr 606790

Provtagningsrör urin, överf strå
Kommentar/mer info:
UMAS -Kem

Ange sjukhistoria, frågeställning och aktuell medicinering. Vid uppföljning av patient med medfödd metabol sjukdom ange gärna om kontroll eller försämring.

Vid förvaring >8 tim fryses urinen.
Kvantifiering görs i relation till urinens kreatininhalt.

Ange även önskad analys på röretiketten.

Kvantitering av taurin, aspartat, treonin, serin, asparagin, glutamat, glutamin, prolin, glycin, alanin, citrullin, alfa-aminobutyrat, valin, cystin, metionin, isoleucin, leucin, tyrosin, fenylalanin, beta-aminoisobutyrat, ornitin, lysin, 1-metylhistidin, histidin, 3-metylhistidin och arginin samt läkarbedömning. Vid läkarbedömningen sammanvägs aminosyrakoncentrationerna med den angivna sjukhistorian. 
SU -Kem

2 mL urin utan tillsats av dygnsmängd eller stickprov, helst morgonurin.
För korrekt medicinsk bedömning ska anamnes och aktuell medicinering anges på remissen.
Förvaras kylt eller fryst.

Kyltransport till laboratoriet ej nödvändigt.

 Ange även önskad analys på röretiketten.

 


Uppdaterad:
2020-01-30 10:37