Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Hepatit E (S-)

VAS Provkod:
HepE eller HepA-E
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 500 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation:
Diagnostik av
- akut och kronisk hepatit av okänd genes
- immunitetsundersökning
Metod:
Antikroppsbestämning med ELISA (enzyme linked immunosorbent assay). Hepatit E virus antikroppar (IgG+IgM).
Kommentar/mer info:

Önskas analyskombination med hepatit A + B + C + E välj provkod: HepA-E (1 SST-rör, gul kork)

Hepatit E virus (HEV) sprids utomlands mest som tarmsmitta med förorenat vatten och föda samt vid nära kontakt. De flesta hepatit E smittor sker emellertid i Sverige via gris och fläskkött (i Sverige har 6-9% av normalbefolkningen och 13% av veterinärer genomgått hepatit E). Inkubationstiden är 2-9 veckor. Förloppet är oftast godartat och kan i det akuta förloppet kliniskt inte skiljas från hepatit A. Fulminanta förlopp förekommer i upp till 4% av fallen (hos gravida upp till 30% av fallen). Även kronisk hepatit E kan utvecklas, men endast hos immunsupprimerade patienter (efter organ- och benmärgstransplantation, HIV-patienter).

Vid symtomdebuten kan IgM-antikroppar påvisas och dessa kvarstår 3-6 månader. Förekomst av specifika IgM-antikroppar är alltså liktydigt med aktuell infektion. IgG-antikroppar kvarstår under lång tid.  Vid oklara fall kan PCR-analys ge säkrare diagnos. Virus-RNA kan påvisas från symtomdebut till upp till fyra veckor i serum och upp till 8 veckor i faeces (denna analys utförs på annat lab).


Svarstolkning:
Hepatit E IgG neg och Hepatit E IgM neg:
Inga serologiska belägg för aktuell eller tidigare genomgången Hepatit E infektion.

Hepatit E IgG pos och Hepatit E IgM neg:
Tidigare genomgången Hepatit E infektion. Inga belägg för aktuell infektion.

Hepatit E IgG och IgM pos:
Patienten har en akut hepatit E.

Hepatit E IgG neg och IgM pos:
Patienten har sannolikt en akut hepatit E (ny provtagning efter 2-3 veckor rekommenderas).
Analysfrekvens:
Tisdag och fredag.
Svarstid:
1 - 7 arbetsdagar. Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvar under tiden.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2020-09-01 13:57