Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Urin odling (U-)

VAS Provkod:
Uodl, UodlN+, UodlUP
System:
U-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Vakuumrör för urin
Vakuumrör för urin, gul kork: Förrådet art nr 606791
Överföringsstrå: Förrådet art nr 606790

Provtagningsrör urin, överf strå

Provtagning:
Urinprov förorenas mycket lätt av de bakterier som normalt finns i uretras nedre del och runt uretras mynning. Följ därför noga provtagningsanvisningarna
Vid provtagning bör urinblåsan vara välfylld. Så lång blåsinkubationstid som möjligt eftersträvas. Morgonurin är allra bäst. Provet tas mot slutet av urineringen för att så mycket som möjligt av uretrafloran skall ha sköljts bort. Plastbägaren förs in i urinstrålen och urinen överförs sedan till röret.

- Kvinnor för isär blygdläpparna före provtagningen.
- Män för tillbaka förhuden.

- Små barn, urinprovet tas genom påsprov (eller blåspunktion).
Tvätta noga med vatten och torka. Fäst urinuppsamlingspåsen och se till barnet var 15-20 min. Om barnet ej kissat inom en timme upprepas tvättningen och urinuppsamlingspåsen byts ut. Urinen förs över till röret.

- Sängliggande patient, tvätta patientens underliv med vatten och torka torrt. Samla urinen i bägare eller nydesinfekterat bäcken. För över några ml urin till urinodlingsröret med överföringsstrået.

- Patient med kateter (KAD)
Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen ½ - 1 timme före provtagningen. Katetern tvättas med 70 % sprit och punkteras med steril engångsspruta nedanför förgreningsstället. Urinen överförs till vakuumröret.


Provet ska vara laboratoriet tillhanda inom 1 dygn. Förvaring i rumstemperatur eller försenad transport kan ge försämrat analysresultat. 
Metod:
Semikvantitativ odling
Kommentar/mer info:

Är provet positivt på nitritsticka använd provkod UodlN+
För urinodling + ureaplasma PCR använd provkod UodlUP.

Om svampodling önskas måste detta skrivas i remissen under frågeställning/anamnes.

Vid urinvägsinfektion (UVI) tillväxer bakterier i urinen och invaderar underliggande vävnader i varierande utsträckning.

Utvidgad odling kan begäras om man misstänker att urinvägsinfektionen orsakas av andra urinvägspatogener än dom mest vanliga. (Utvidgad odling görs dessutom alltid på blåspunktionsurin och urin tappad vid engångskateterisering eller cystoskopi.)

Grupp B streptokocker (GBS) ger bl.a. upphov till neonatal sepsis, meningit och pneumoni. Ange GBS och ev. graviditet/förlossning på remissen.


Svarstolkning:
Bedömning av odlingsfyndet görs utgående från symtom, anamnes och art av framodlad bakterie.
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-09-28 10:54