Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

EBV + CMV antikroppspåvisning (S-)

VAS Provkod:
EBVCMV
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör
Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 700 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation:
Diagnostik av
- mononukleos
- oklar feber
- immunitetsundersökning
- vid misstanke på polyklonal B-cellsstimulering
- oklar trombocytopeni
- hepatit med leverenzymstegring
Metod:
ELFA (enzyme linked fluorescent assay). Vid negativt resultat vidare undersökning av antikroppar mot specifika EBV-antigener med blot-teknik.
Kommentar/mer info:

Undersökning för CMV och EBV utförs normalt samtidigt.
Önskas endast undersökning för ett av de två virus (t. ex. vid konvalescentprovtagning där immunstatus för bara ett virus är tveksam) skall detta anges tydligt i anamnesrutan.


Svarstolkning:
CMV:

Negativt anti CMV-IgG och -IgM: Inga serologiska belägg för aktuell eller tidigare genomgången CMV infektion. Vid misstanke om mycket tidig infektion rekommenderas konvalescentprovtagning.

Postitivt anti CMV-IgG och negativt -IgM: Bedöms som tidigare genomgången (ingen aktuell) CMV-infektion

Positivt anti CMV-IgM och negativt -IgG: Sällsynt konstellation, tyder serologiskt på primärinfektion. Konvalescentprovtagning rekommenderas.

Positivt anti CMV-IgM och positivt -IgG: Tyder serologiskt på primärinfektion men IgM kan kvarstå länge (i månader). Undersökning av aviditet (bindningsförmåga) av IgG-antikroppar kan skilja mellan akut och tidigare genomgången infektion.

Annat om CMV-diagnostik: Diagnostik hos immunosupprimerade patienter kräver antigenpåvisning/PCR och kan utföras av specialiserade viruslaboratorier.
För att påvisa CMV-infektion hos nyfödda krävs viruspåvisning från urinen. Även dett utförs av specialiserade viruslaboratorier.

EBV:

Positivt anti EBNA-IgG: Bevisar att EBV-infektionen ligger minst 6 veckor tillbaka i tiden.

Vid negativt anti EBNA-IgG utförs analys av IgG- och IgM-antikroppar mot andra specifika EBV-antigener (VCA gp125, VCA p19, p22 och EA-D) som i de flesta fall möjliggör en bedömning av patientens immunstatus. I vissa fall behövs ett konvalescensserum.

Annat om EBV-diagnostik: Vid misstanke om EBV-associerat lymfom eller posttransplantations-lymfom används viruspåvisning medels PCR-teknik som erbjuds hos specialiserade viruslaboratorier. Även vid vissa fall av oklar serologi kan denna undersökning användas.
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 4 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-02-12 10:33