Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

HIV, Humant immunbristvirus ()

VAS Provkod:
HIV, HIVBC eller HIVHep
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Serum : SST-rör eller rör utan tillsatts. Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

Plasma: Heparin, EDTA eller NA-citrat-rör.

Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Vänd varsamt 8-10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 250 μl serum eller plasma behövs för att analysen ska kunna utföras.

Indikation:
Hälsokontroller och vid misstanke om HIV-sjukdom.
Graviditet, missbruk etc.
Screen av nya blodgivare.
Stickskada: både patient och skadad personal kontrolleras. Pappersremiss ska användas. Ring mikrobiologen (tel 035-13 18 50) och meddela att prov kommer. Rutin stickskada.
Metod:
Antigen och antikroppar bestäms med ECLIA (elektrokemiluminiscensimmunanalys).
Kommentar/mer info:

Önskas analyskombination välj provkod enligt nedan:

HIV + Hepatit B (HBsAg).................... HIVHep
HIV + Hepatit B (HBsAg) +C............. HIVBC

Det finns 2 huvudtyper av HIV: HIV1, HIV2. Sjukdomsbilden är likartad men det är färre fall som progredierar till AIDS av HIV2. HIV2 är vanligast i västra Afrika. Smitta med HIV ger en persisterande infektion som resulterar i en långsamt utvecklande immundefekt. Viruset sprids som blodsmitta, sexuellt och från mor till foster. Den akuta HIV infektionen (4-6 veckor efter smittotillfälle) ger i ca 30% en körtlelfeberliknande bild, övriga är helt symtomfria. I Sverige förekommer mest HIV 1. 

Svar lämnas inom 1-3 dagar. Akut undersökning kan göras efter telefonkontakt och då lämnas svar inom 1-3 timmar. Vissa prover skickas till annat laboratorium för kompletterande tester - svar fås då inom 14 dagar.

Telefonsvar lämnas vid positiva prover. Infektion med HIV skall anmälas enligt smittskyddslagen. Hygienriktlinje: se länk blodsmitta.


Analysfrekvens:
Mån - fre, akuta prov dagligen
Svarstid:
1 arbetsdag. Vid positiva resultat sker omtestning/konfirmering/följdtester som kan ta olika lång tid i anspråk innan resultatet är klart och vi kan slutsvara. I vissa fall lämnar vi ut preliminärsvar under tiden.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-11-18 13:17