Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Avliden -obduktion vid misstänkt/konstaterad prionsjukdom ()

Analyserande lab:
Extern Klinisk genetik och patologi Lund

Remiss:
Remiss konsultation
Pappersremiss gul

Omhändertagande:

Obduktion av avlidna med misstänkt/konstaterad prionsjukdom sker inte på obduktionsavdelningen i Halmstad utan alltid på obduktionsavdelningen, Klinisk patologi i Lund.

 

Kontakta följande personer vid önskemål om neuropatologisk obduktion:

 

1) Neuropatolog, öl Elisabet Englund, tel. 046-17 34 38, eller

    Neuropatolog, öl Eva Lindberg, tel. 046-17 35 16

 

samt

2) Obduktionstekniker tel. 046-17 49 11, vardagar kl. 13-16

 

Vi måste bli informerade dagen innan en neuropatologisk obduktion önskas. En tidpunkt när obduktionen kan ske nästföljande dag måste avtalas, bl.a. för att det måste ordnas med transport, väntetid och återtransport av den avlidnes kropp.

 

Kom ihåg följande:

• Märk remissen med "blodsmitta"

• Ange om patienten har pacemaker eller annat explosivt implantat (batteri som strömkälla)

• Fyll i konsultationsremissen med utförlig anamnes, inklusive symtomduration, ev. resultat från EEG, MR och likvor-undersökning

• Bifoga tillgängliga journaler eller journalkopior

• Låt anhöriga ta farväl före obduktionen

• Märk kroppen med "blodsmitta" på id-bandet av plast runt vänster handled

• Placera kroppen i en body bag (märkt med "blodsmitta") med blixtlås, av typen som användes för avlidna HIV/AIDS-patienter

• Kontakta den begravningsbyrå som ert sjukhus eller sjukhusområde har avtal med för transport av kroppen till Obduktionsavdelningen i Lund. Intag sker via Baravägen 39

• Transportpersonalen väntar medan uttaget av hjärnan sker med efterföljande återställande av skallen, desinfektion och placering av kroppen i ytterligare en body bag som märks med "blodsmitta".

• Arbetet tar cirka 1 timme

• Kroppen transporteras åter. Undvik onödiga lyft/förflyttningar av kroppen

• Tills vidare tillråder vi en hög grad av återhållsamhet med att ev. öppna body bag efter obduktion, t.ex. för visning. Inte heller bör någon övrig hantering av kroppen ske efter obduktionen

• Kroppen måste kremeras enligt gällande regler för prionsjukdom och annan potentiellt smittsam sjukdom

 

Ett första svar från neuropatologisk undersökning följer inom två-tre månader.

Om det blir negativt utfall för prionsjukdom, kommer en stor neuropatologisk undersökning för andra neurodegenerativa sjukdomar att utföras och ytterligare ett svar följer inom tre- sex månader.Kommentar/mer info:

 

Observera att endast hjärnuttag för neuropatologisk undersökning kommer att utföras av patient med misstänkt eller konstaterad prionsjukdom.

 

Obduktionsavdelningen i Lund har en separat del för riskobduktioner med obduktionsrum för misstänkta prionfall, till detta  ett angränsande prion-laboratorium.

 Uppdaterad:
2022-11-30 10:53