Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Kokain (U-)

System:
U-
Analyserande lab:
KEM (Vbg)
Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
Klinisk kemi 5

Provtagningsmaterial:
3 x 10 mL urin avskilt i plaströr
Förråd art nr 50206

Kommentar/mer info:

Urinprovtagning övervakas för att utesluta manipulation av provet.

* Ackrediteringen avser Kokain screening.

Screeningresultat lämnas som NEG eller VER.
Vid VER skickas provet till annat ackrediterat  laboratorium för verifierande analys om inget annat angivits på remiss eller i avtal.

Vid beställning analyseras även U-Kreatinin.
U-Kreatinin ≤ 2,0 mmol/L tyder på lågt koncentrerad urin. Detta medför ökad risk för falskt negativt analysresultat.


Referensintervall:
NEG
Svarstolkning:
Screening: Gränsvärde <150 µg/L.

Verifiering: Gränsvärde <100 µg/L.
Analysfrekvens:
Vardagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-02-04 15:10