Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Cytomegalovirus DNA-påvisning (CMV) (P/S-)

System:
P/S-
Analyserande lab:
EXTERN USiL MIKRO alt SU MIKRO

Provet skickas till Klinisk Kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25

För vidarebefordran till:

Laboratoriemedicin Klinisk Mikrobiologi
Sölvegatan 23 B, Byggnad 71 
221 85 Lund
tfn 046 - 17 32 50

Analysportalen

alt.

Klinisk Mikrobiologi SU
BREV:
Box 7193
402 34 Göteborg

PAKET:
Guldhedsgatan 10 A
413 46 Göteborg

tfn bakteriologi 031 - 342 46 31
tfn virologi 031 - 342 47 41
tfn immunologi 031 - 342 49 17

Laboratoriemedicin SU


ANALYSLISTA SU
Remiss:
Skåne Serologi/Virolog alt. SU Virologi

USiL Mikro
Remiss: Virologi/Serologi Skåne

SU Mikro
Remiss: Virologi Sahlgrenska


Provtagningsmaterial:
EDTA-rör (K2E) 6 mL lila propp


Provtagning:

Centrifugeras ej.

Blodprov taget kapillärt kan inte användas.

Kommentar/mer info:

Ange även önskad analys på röretiketten.


Uppdaterad:
2020-01-30 14:24