Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Bröstpreparat Patologen ()

Analyserande lab:
PAT

Klinisk patologi/cytologi Halland
Hallands Sjukhus Halmstad
035-131872 

035-131846


Remiss:
Patologi allmän


Provtagningsmaterial:
Lägg i 4% buffrad formaldehyd 10 ggr preparatmängdenProvtagning:

Preparat lämnas innan kl 16 med remiss i låda märkt med ev. varningar samt information om klockslag preparatet är avlägsnat (viktigt för korrekt analys-svar)

Preparat som ej är färdiga till 16
Kontakta patologen om det finns någon som kan stanna. Bemannat till 16.30. Om det ej går läggs hela preparatet i 10ggrs preparatvolym och lämnas till labbet direkt på morgonen för genomskärning.

Operationspreparat från Varberg läggs i formalin och skickas skyndsamt med nästföljande transport till patologavdelningen.

Omhändertagande:

Grovnålsbiopsier
Ange antal och lokalisation, vid flera olika lokalisationer placeras dessa i olika burkar och anges på remiss samt på burk. Information om var provet är taget får ej täckas med annan klisterlapp. Ange klockslag och datum för när preparatet har lagts i formalin.

Partiell masektomi

Information som ska anges på remiss

· Remiss skrivs efter operation så information om preparat och antal burkar blir korrekt.

· Ange om ingreppet har gjorts på grund av palpabel tumör eller är screeningupptäkt.

· Ange vilken sida, storlek på förändringen, klockslag, jodkorn samt antalet tumörer som finns.

· Om indikering med coil har gjorts ska även det anges för att minska risken för förväxling coil/korn.

· Ange preoperativ diagnos med radiologiska/cytologiska koder ex. M5, U5, C5.1

· Ange neoadjuvant behandling

· Om resektatet kommer i flera delar på grund av osäker radikalitet anges detta och beskrivs.

Information rörande omhändertagande

· Preparatet torkas av och tuschas av kirurg enl. följande Svart: kranialt/tidiga klockslaget Grönt: kaudala/sena klockslaget Orange: fascia Röd: hudyta.

· Spraya/doppa hela preparatet med 3% Ättiksyra för att härda tuschen.

· Torka med papper och låt självtorka 5-10min.

· Fäst på korkplattan där höger eller vänster bröst anges och nålas motsvarande verkligheten och suturmärks mot mamill. Suturen ska märkas med klips/gem så preparatet går att orientera på mammografibilden.

· Se till att preparatet är ordentligt fastnålat så det inte släpper från korkplattan då det vänds upp och ned.

· Om ytterligare bitar tas läggs den av kirurgen på korrekt anatomisk plats samt tuschar den motsvarande nya resektionsytan.

· Extrabit som tas i efterhand separat tuschas den yta som motsvarar den nya resektionsranden. Skriv en separat remiss.

· Mikroförkalkningar och tumörer under 1cm ska indikeras. Tumör under 1 cm placeras radioaktivt jodkorn bredvid tumören.

· Preparat från bröstbevarande kirurgi med ej palpabla tumörer ska skickas ofixerade på preparatröntgen.

Information om dokument som medföljer

· Fullständig remiss

· Om röntgenbilder finns ska de medfölja som papperskopia

· Följelapp på jod-kornet (en lapp/insatt korn)

Information om preparatlådan

· Patientens information

· Datum och tid då preparatet är avlägsnat. Viktigt för korrekt PAD-svar.

· Om det finns kanyler i preparatet

· Om det är radioaktivt (korn eller SN)

Masectomipreparat

Se Partiell masektomi. Ska inte tuschas.

Preparat med bröst och MLN med radioaktiva korn och Sentinel node (SN)

· Lymfkörtel märkt MLN och ev SN nålas fast på samma korkplatta som bröstpreparatet. På korkplattan anges tydligt vilken körtel som är vilken. Ange på korkplattan vilket som är preparat I, II, III.

· Bröst, MLN och SN skall hanteras som tre separata preparat trots att de är i samma låda.¨

· Motsvarande etiketter för I,II och III fästs på preparatlådan.

· Viktigt att muntligt lämna över informationen att lådan innehåller tre preparat till patologens reception.

Sentinel node

· Remiss kan skrivas innan operation

· Sickas i en separat burk eller på korkplattan tillsammans med huvudpreparat. Då märks det med eget burknummer på plattan och i remissen.

Axillutrymning

· Sickas i en separat burk eller på korkplattan tillsammans med huvudpreparat.

Reduktionsplastik

· Ange sida (höger/vänster) och vikt.


Indikation:
Bröst-tumör
Kommentar/mer info:
Ofixerade preparat transporteras i kyla.
Lämna relevant anamnes och klinisk beskrivning.

 

Prov som förväntas komma upp på konferens bör snabbsvarsmärkas så de blir klara i tid

 

SVF

 

Fall som ingår i Standardiserat Vårdförlopp (SVF), dvs. det finns en välgrundad klinisk misstanke om  tumör( som omfattas av SVF)måste detta anges tydligt på remissen. SVF anges lämpligen i rutan Frågeställning för att säkert observeras.

 

Elektroniska remisser besvaras elektroniskt

Pappersremisser besvaras med papperssvar,


Svarstid:
80 % inom 15 arbetsdagar, SVF och snabbsvar inom 7 arbetsdagar
Pris:
Från 1095 kr beroende på provtyp.
Ackrediterad:
Ja
Biobank:
Ja
Uppdaterad:
2024-05-30 12:01