Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Betaglukan ()

VAS Provkod:
BETAGL
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Tag 3-5 ml blod i serumrör med gel. Minsta serumvolym 200 µL.
Centrifugera samma dag som provtagningen, men tidigast 30 minuter efter provtagning. Provet ska förvaras i kyl i väntan på transport till laboratoriet, högst i fem dagar.
Transport ska ske kylt 2°C-8°C. 

Kapillär provtagning rekommenderas inte då det finns högre risk för kontamination.

Obs! Prov ska EJ hällas av innan transport eftersom analysen kräver steril hantering.
 
Indikation:
Misstanke om invasiv svampinfektion. För påvisande av (1,3)-Beta-D-glukan (svampantigen).

Betaglukan är en cellväggskomponent hos olika medicinskt viktiga svampar och påvisandet av denna kan användas som hjälpmedel för att diagnostisera djupliggande mykoser och fungemier. Det positiva svaret kan dock inte avgöra vilken svamp som orsakat infektionen. 

Svampar som kan påvisas omfattar: Candida spp, Aspergillus spp, Fusarium spp, Trichosporum spp, Saccharomyces cerevisiae, Acremonium spp, Coccoides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporotrix schenkii, Exseroilum rostratum, Pneumocystis jirovecii.

Mucorales cellvägg innehåller mycket låga halter av betaglukan och dessa arter kan därför inte påvisas på detta sätt. 
Metod:
Fungitell STAT analysen ger en kvalitativ mätning av (1,3)-Beta-D-glukan  Metoden bygger på lysat utvunnet ur dolksvanskrabban. I analysen sker det en aktivering  av koagulationssystemet när (1,3)-Beta-D-glukan finns i provet.
Kommentar/mer info:
Följande provförhållanden kan störa ett korrekt resultat av analysen:
Hemolys, grumlighet pga höga blodfetter, ikteriska prover samt kontamination vid provtagning.
Svarstolkning:
Svarsalternativen:
Negativ:            Index ≤0,74
Obestämbar:   Index 0,75-1,14
Positiv:            Index ≥ 1,15

Resultatet ges även med indexvärde vid positivt resultat ≥1,15.
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1-3 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2023-10-04 12:24