Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Blodgas (Syrabasstatus) (vB-)

VAS Provkod:
BLGVB
System:
vB-
Analyserande lab:
KEM (Hstd, Vbg)
Klinisk kemi Halland
Falkenberg 0346-560 82
Halmstad 035-13 18 00
Kungsbacka 0300-56 51 67
Varberg 0340-48 14 25
Remiss:
VAS (KEM) alt. Klinisk kemi 1 (kommentarsfält)


Provtagningsmaterial:
Spruta med titrerat Li-heparin (fylls enligt rekommendation för aktuell spruta) eller Li-heparinrör (LH) 4,0 mL mörkgrön proppProvtagning:
Röret ska fyllas tills vakuum tar slut.
Kommentar/mer info:

Spruta/Heparinrör lämnas omedelbart till laboratoriet.
Ska analyseras inom 30 minuter.
Får ej avproppas.

I vB-Blodgas ingår pH, pCO2, Bikarbonat stand, Basöverskott, Hb.

Vid vB-Blodgas ges i normalfallet ej svar på pO2, sO2, p50.

Komplettering
Venös blodgas i spruta kan kompletteras med Natrium, Kalium, Klorider, Calciumjon, Laktat och Glukos.

Obs! Hemolys i provet kan inte detekteras. T.ex. kan Kalium vara falskt förhöjt på grund av hemolys.

Beställs i VAS på resp VAS beställningskod:
ABLEL alt. METAB2
APLAKT
APGLU

Venös blodgas i Li-Heparinrör, mörkgrön propp, kan kompletteras med Natrium, Kalium, Klorider, Laktat och Glukos.

Beställs i VAS på respektive VAS beställningskod:
METABL
APLAKT
APGLU


Beställ på pappersremiss i kommentarsfält.


Referensintervall:
 vB-pH: 7,35 - 7,45
  
vB-pCO2:  kPa
   Saknas
  
vB-Bikarbonat- standard:  mmol/L
   22 - 27
  
vB-Basöverskott (BE):  mmol/L
   -3,0  - +3,0
  
aB-Hb: g/L
≤1 dag: 145 - 224
2-6 dgr: 147 - 218
7-13 dgr: 135 - 215
14-20 dgr:  125 - 210
21-30 dgr: 105 - 200
31-49 dgr: 94 - 151
50-60 dgr: 92 - 137
61 dgr - 5 mån: 99 - 130
6-12 mån: 104 - 134
13 mån -4 år: 107 - 134
5-7 år: 110 - 137
8-9 år: 114 - 140
10-11 år: 118 - 148
Flickor  
12-17 år: 116 - 149
Pojkar  
12-15 år: 120 - 160
16-17 år: 130 - 170
Kvinnor: 117 - 153
Män: 134 - 170

 

Analysfrekvens:
Akut
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-12-24 15:02