Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

ANCA (S-)

VAS Provkod:
ANCA (anti-MPO, anti-PR3) eller ANCAGB (anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM)
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 500 µL serum krävs för att analysen ska kunna utföras.
Indikation:
ANCA: Misstanke om ANCA-associerad systemisk vaskulit, d.v.s. granulomatös polyangiit (Wegeners granulomatos), Mikroskopisk polyangiit eller Churg-Strauss syndrom.

ANCA GB: Vid snabbt progredierande glomerulonefrit och misstanke om systemisk vaskulit eller Goodpastures syndrom.
Metod:
FEIA (Fluorescens Enzyme ImmunoAssay).
Kommentar/mer info:

Följande analyskombinationer finns (1 SST-rör, gul kork).Välj provkod enligt nedan:

ANCA................analys av anti-MPO och anti-PR3
ANCAGB............analys av anti-MPO, anti-PR3 och anti-GBM

Analysen påvisar antikroppar riktade mot proteinas 3 (anti-PR3/PR3-ANCA) och mot myeloperoxidas (anti-MPO/MPO-ANCA) som är associerade med systemisk vaskulit och glomerulonefrit. Vid snabbt progredierande glomerulonefrit bör även antikroppar mot glomerulärt basalmembran (anti-GBM), som är associerade med Goodpastures sjukdom, analyseras. 

Traditionellt har ANCA analyserats med immunfluorescens teknik (IF-teknik) där P- eller C-ANCA kan påvisas. P- eller C-ANCA kan dock orsakas av andra antikroppar än anti-MPO och anti-PR3 varför analys med IF-teknik kan anses ha lägre specificitet vid systemisk vaskulit. Anti-PR3 och anti-MPO kan också analyseras med s k capture ELISA som har likvärdig sensitivitet och specificitet som vår metod. Antikroppsnivån kan dock inte jämföras mellan metoderna.

Vid stark misstanke på systemisk vaskulit kan det i vissa fall vara av värde att komplettera med fler analysmetoder då enstaka patienter kan uppvisa olika resultat i respektive analysmetod. Om utökad analys önskas måste detta stå på remissen alternativt att laboratoriet kontaktas per telefon och provet kan då vidarebefordras för extra analys. Prover som är negativa i vår analys sparas en vecka, positiva prover sparas åtta veckor.


Svarstolkning:

Anti-PR3 förekommer i hög utsträckning vid granulomatös polyangiit, särskilt vid njurengagemang (80-90%), men kan även ses vid andra systemiska vaskuliter. Förekomst av anti-PR3 hos friska är ovanligt. Nivåerna av anti-PR3 sjunker ofta vid behandling. Negativt resultat utesluter ej vaskulit.

Anti-MPO förekommer framförallt vid vaskulit och glomerulonefrit, t ex mikroskopisk polyangiit men negativt svar utesluter ej vaskulit.  Förekomst av anti-MPO hos friska är ovanligt. Nivåerna av anti-MPO kan inte användas för att följa sjukdomsaktivitet.
 
Höga nivåer av antikroppar mot glomerulärt basalmembran, anti-GBM, talar starkt för Goodpastures syndrom. Förekomst av anti-GBM hos friska är ovanligt. Gränsvärden kan förekomma hos patienter med tex SLE, kollagenoser och vaskulit.

MPO: <3,5 IU/ml Negativ

     3,5-5,0 IU/ml Gränsvärde 

    >5,0 IU/ml Positiv

 

PR3: <2,0 IU/ml Negativ

     2,0-3,0 IU/ml Gränsvärde 

    >3,0 IU/ml Positiv

 

GBM: <7 IU/ml Negativ

     7-10 IU/ml Gränsvärde 

    >10 IU/ml Positiv


Analysfrekvens:
Måndag – fredag: 1 gång dagligen
Svarstid:
1 arbetsdag
Ackrediterad:
Ja
Biobank:
Nej
Uppdaterad:
2021-11-19 16:31