Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Pneumokockantigen ()

VAS Provkod:
PneuAg
Analyserande lab:
MIB och KEM Vbg

 

Klinisk mikrobiologi Halmstad
035-13 18 50

Klinisk kemi Varberg
0340-48 14 25


Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Odlingsrör urin, Monovette, med pistong
Artikelnummer websesam 616619

Odlingsrör urin, Monovette

Provtagning:
Urin eller likvor.
Metod:
Immunokromatografisk membrananalys
Kommentar/mer info:

Prov tas för att detektera antigen för Streptococcus pneumoniae i urin hos patienter med lunginflammation samt i cerebrospinalvätska hos patienter med meningit.

Antigenutsöndring kan förväntas från ca 1 dygn efter symptomdebut och kan kvarstå upp till 3 månader.

Observera att testet är svårt att använda på små barn eftersom pneumokock-bärarskap i nasopharynx (som är mycket vanligt hos förskolebarn) ger positivt urin-antigen-test hos ca 10% av bärarna.

Pneumokockvaccination kan ge falskt positivt test flera dygn efter vaccinationen.

Testen är tänkt att användas i kombination med övrig mikrobiologisk diagnostik (odling från blod, likvor, sputum och eller nasofarynx).

Negativ test utesluter inte aktuell pneumokockinfektion. Antigen kan detekteras i urin upp till flera månader efter genomgången pneumokockinfektion.

Bärarskap av pneumokocker kan orsaka ”falskt positivt” resultat i testen.


Svarstolkning:
Provsvar barn:
Negativt testresultat bör tolkas med försiktighet. Korrelation mellan pneumokocksjukdom och postivit antigentest har ej säkerställts.

Provsvar vuxen:
Negativt testresultat utesluter inte aktuell pneumokockinfektion.
Analysfrekvens:
Dagligen
Svarstid:
Halmstad: Analysen utföres som akutprov samtliga dagar på prov som inkommit till laboratoriet före 15.50 (vardagar) eller 11.30 (helger). Varberg: Analysen utförs som akutprov samtliga dagar.
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2024-05-02 13:16