Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

AMA SMA (S-)

VAS Provkod:
AMASMA
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör
Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.
Indikation:
Misstanke på autoimmun leversjukdom framför allt primär biliär cirros och autoimmun hepatit.
Metod:
Indirekt immunofluorescens på HEP celler, magsnitt och njursnitt.
Kommentar/mer info:

Analysen kan med fördel kombineras med ANA.


Svarstolkning:
Patienter med primär biliär cirros har positiv reaktion för AMA i över 90% av fallen. Även patienter med kronisk aktiv hepatit och kryptogen cirros kan ha antikroppar mot mitokondrier.
AMA är mycket ovanligt hos normalbefolkningen.

Diagnos erhålls genom leverbiopsi och en positiv AMA stärker indikationen eftersom det vid PBC föreligger ökad risk för mammarcancer, hypothyreos, coeliaki och urinvägsinfektioner.
Ig-kvantitering kan vara av intresse eftersom PBC ofta (~80%) går med IgM-stegring till skillnad från cirrhos av annan genes. En ökad frekvens sklerodermi, framför allt av typen CREST, ses vid PBC varför bestämning av anti-centromer-antikroppar (som ingår i ANA-analysen) kan vara av värde.
Omvänt gäller att AMA ibland kan detekteras hos patienter med sklerodermi. Patienter som utvecklar båda sjukdomarna brukar debutera med sklerodermi.
SMA förekommer i låg frekvens hos normalbefolkningen. Fynd av SMA är inte patognomont för autoimmun kronisk aktiv hepatit (AKAH) men pga den höga frekvensen kan negativt fynd anses tala mot denna diagnos. Samtidig förekomst av ANA och IgG-stegring kan ses och stärker indikationen för leverbiopsi för erhållande av diagnos. Samtidig förekomst av andra autoimmuna tillstånd, såsom thyreoidit, ulcerös colit, glomerulonefrit m.fl., ses i en stor andel av fallen och bör kontrolleras. SMA-titern kan inte användas för att bedömma prognosen.
Analysfrekvens:
1 gång / vecka
Svarstid:
1 - 7 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-02-12 09:42