Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Coronavirus SARS-CoV-2 PCR ()

VAS Provkod:
COVPat, COVPer eller COVXA (reserverad för akuta patientprover)
Analyserande lab:
MIB och KEM Hstd och Vbg

 

Klinisk mikrobiologi Halmstad
035-13 18 50

Klinisk kemi Halmstad
035-13 18 00

Klinisk kemi Varberg
0340-48 14 25


Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
Flera alternativ möjliga, se nedan.Provtagning:

Sputum, sterilt borstprov, bronksköjvätska, BAL, trakealsekret, nasofarynxaspirat, nasofarynx pinnprov eller svalg pinnprov.

För akuta patientprover som beställs med VAS-kod COVXA kan bara nasofarynx pinnprov eller svalg pinnprov användas.

OBS!  COVXA ingår SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B samt RS-virus.

Provet transporteras på vanligt sätt (rörpost kan användas).

Sputum
Sputumburk (plastburk) bestående av inner- och ytterförpackning.
Med sputum menas upphostning från de nedre luftvägarna. Provet ska helst tas på morgonen. Före provtagning sköljs munnen med vatten. Vid svårighet att få tillräcklig provmängd bör sjukgymnast assistera. Det är viktigt att provet är representativt för de nedre luftvägarna och inte bara består av saliv. Representativiteten bedöms vid mikroskopi.

Sterilt borstprov:
Sterilt rör med 1 ml koksaltlösning
Sedan katetern tagits ur bronkoskopet tvättas kateterspetsen, först den inre, därefter den yttre med sterilt vatten. Borsten skjuts ut och klipps med steril sax ned i ett sterilt rör med koksalt.

Bronksköljvätska:
Skölj med 10 ml fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. Den reaspirerade vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

BAL (bronkoalveolärt lavage):
Tomt sterilt rör.
Bronksegmentet sköljs med ca 50 ml x 4 fysiologisk koksaltlösning i samband med bronkoskopi. En mindre mängd av vätskan överförs till ett tomt sterilt rör.

Trachealsekret:
Tomt sterilt rör.
Vid provtagning från nedre luftvägar, sekret aspireras via t ex trachealkanyl och överförs till tomt sterilt rör.

Nasofarynxaspirat:
Sugset, koksaltlösning (PBS)
Före provtagning: torka bort ev. snor och krustor men snyt inte. Uppskatta avståndet mellan näsborren och örsnibben så att du vet hur långt katetern ska föras in.
Till det ena munstycket kopplas sugkateter och till det andra en vakuumsug. För in sonden vågrätt längs näshålans botten till det bakre nasofarynxområdet. Sug nässekret genom att pumpa två gånger med handvakuumpumpen, alt med suguttaget i väggen. Vrid sonden. Sug ytterligare en gång och dra ut sonden. För ned sonden i koksaltlösningen. Sug upp lite koksaltlösning till sugsetets provrör. Kontrollera att sonden sköljts igenom ordentligt. Lossa pumpen från sugsetet. Kontrollera att det verkligen finns sekret i provröret. Skruva loss locket med de två slangarna från sugsetröret och förslut röret med det vanliga skruvlocket.

Nasofarynxsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning,
Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Rotera pinnen 180 grader. Låt provtagningspinnen vara kvar minst 5 sekunder. Efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurra runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder. Pinnen måste sedan tas ut ur röret och kastas.

Se bild på provtagningsanvisning.

Se film på provtagningsanvisning.

Svalgsekret:

OBS! Provtagning i nasofarynx rekommenderas i första hand (se ovan). Svalgprov kan vara ett alternativ om nasofarynxprov inte kan tas men enbart svalgsekret har för låg känslighet och måste kombineras med näs- och salivprov.

Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning. Rotera pinnen mot båda tonsillerna och bakre svalgvägg. Sedan förs samma pinne in i ena näsborren och roteras där 5-7 sekunder mot näsväggen. Provtagningen fortsätter på samma sätt  i andra näsborren. Slutligen doppas samma pinne i patientens saliv som antingen samlas i en steril kopp eller genom att man stryker med samma pinne på insidan av kinderna. Efter provtagningen för ner pinnen i transportröret och snurra runt pinnen i transportvätskan i 3-5 sekunder. Pinnen måste sedan tas ut ur röret och kastas.

Se bild på provtagningsanvisning.

För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning. I väntan på och under transport förvaras provet kylt.

Indikation:

Patient: akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom utan känd orsak med behov av inneliggande vård på sjukhus.

Personal: akut infektionsinsjuknande med feber och/eller luftvägssymtom.


Metod:
COVXA: PCR-metod som påvisar SARS-CoV-2, Influensa A, Influensa B samt RS-virus. COVPAT och COVPER: PCR-metod som påvisar SARS-CoV-2.
Kommentar/mer info:

Handläggningsriktlinje finns att läsa på Vårdhygiens hemsida.

För transporttider gäller:

      Veckodagar Från labb Varberg I Halmstad
          Mån-sön               6:30        8:00
          Mån-fre             10:30      12:00
          Mån-fre             12:55      15:00

Lör-sön (Helgdagar)

            10:00      12:00
För de allra flesta proverna ska ordinarie analys i Halmstad utnyttjas. Proverna sätts kontinuerligt och svarstiden är oftast inom 48 timmar från att mikrobiologen registrerat provet till slutsvar.
Snabb-PCR för SARS-COV-2, Influensa A och B samt RS-virus (COVXA) analyseras i både Halmstad och Varberg. COVXA kan beställas dygnet runt och ska användas för akuta patientprover (men bara där analyssvar har stor påverkan på patienthandläggning). Provsvaret för snabb-PCR kommer att finnas i VAS vanligtvis inom 4 timmar. Proverna analyseras individuellt när de anländer på laboratorierna i Varberg och Halmstad.
Analysfrekvens:
Måndag - söndag
Pris:
Se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad:
Nej
Uppdaterad:
2021-11-17 07:31