Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Amyloidtypning (Fettvävsbiopsi) (Biopsi-)

System:
Biopsi-
Analyserande lab:
UAS Pat

Akademiska Sjukhuset
Klinisk patologi
Rudbecklaboratoriet, ingång C5, 2 tr
751 85 Uppsala

tfn 018 - 611 38 01


Klinisk Patologi Akademiska Sjukhuset Uppsala
Remiss:
Provtagning:
Provtagning:
För diagnostik av amyloidos rekommenderas:
Alt 1. En ca sockerbitsstor biopsi från subkutan fettvävnad över bukväggen.
Alt 2. En 8 mm stor och djup stansbiopsi, som också måste omfatta ordentligt med fettvävnad.

OBS! Använd inte gasväv, då partiklar av gasväven fastnar i provmaterialet.
Kommentar/mer info:

Provhantering:
Biopsin insändes ofixerad (ingen formalin) i en burk eller rör med fysiologisk koksaltlösning.

Provskickning/transport:

Provet kan insändas med vanlig post om det sänds så att det kommer fram inom en vecka.

Is eller kolsyreis är således inte nödvändigt.

 

Ange analys amyloidtypning på remissen, ange även relevanta uppgifter såsom symtom


Analysfrekvens:
Mån - fre
Uppdaterad:
2022-12-05 09:50