Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Reumatoid faktor IgM (S-)

VAS Provkod:
RA eller RACCP
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör
Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analysen ska kunna utföras.
Metod:
Kvantitativ bestämning av IgM antikroppar mot reumatoid faktor, vilka påvisas med en automatiserad fluorescens enzyme immunoassay, Phadia 250.
Kommentar/mer info:

I VAS kan RF beställas som analyskombination. Se provkoder nedan:
RF + anti-ccp.........................RACCP

Reumatoid artrit (RA) är en av våra vanligaste autoimmuna sjukdomar. I Sverige beräknas ca 0,7 % av vuxen befolkning ha RA. Diagnostik av RA vilar på kliniska symtom i kombination med påvisande av antikroppar mot tex reumatoid faktor (RF) och anti-CCP. RF är en ospecifik autoantikropp av IgM-klass riktad mot immunglobuliner av IgG-klass och förekommer i ca 85% av personer med RA.
RF kan också förekomma vid t.ex. SLE, Sjögrens syndrom, bakteriella och virala infektioner och undantagsvis även hos friska. Sammantaget innebär detta att RF har lägre diagnostisk specificitet för RA än vad som gäller för anti-CCP.


Svarstolkning:
Svar anges i IU/ml.

< 3,5 IU/mL besvaras negativt
3,5 - 5,0 IU/mL besvaras gränsvärde
> 5,0 IU/mL besvaras POSITIVT
Värde över 50 IU/ml betraktas som högt
Analysfrekvens:
1 gång / vecka
Svarstid:
1 - 7 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2020-02-12 13:40