Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

CAPD-vätska, odling ()

VAS Provkod:
CAPDAN och CAPDAE
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
CAPD odlingsflaskor

Odlingsflaska aerob,grön: beställningsnummer 23139

Odlingsflaska anerob, orange: beställningsnummer 23140Odlingsflaskor

Provtagning:
Desinfektera huden/punktionsstället noggrant och låt lufttorka. Punktera och aspirera vätska, byt kanyl och spruta ner i blododlingsflaskor, 10 mL/flaska.
Indikation:
Punktion för provtagning av vätska som normalt är steril. Prov tas vid misstanke om infektion.
Metod:
Aerob och anaerob odling.
Svarstolkning:
Odlingen avläses dagligen. Negativ odling svaras ut efter 5 dygn.
Analysfrekvens:
Dagligen
Svarstid:
1-6 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen.
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2023-01-30 08:57