Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Transglutaminas antikroppar (S-)

VAS Provkod:
tTgGli
System:
S-
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
SST-rör 3,5 mL gul kork
Microtainerrör kan i undantagsfall användas vid provtagning på barn.

SST-rör

Provtagning:
Rör ska fyllas tills vakuum är slut. Microtainerrör ska fyllas helt. Vänd varsamt 8 -10 gånger direkt efter provtagningen och placera stående i ställ. Låt stå minst 30 min i rumstemp innan centrifugering. Provet ska sedan förvaras i kylskåp i väntan på transport till laboratoriet.

Minst 200 μl serum behövs för att analyserna ska kunna utföras.
Indikation:
Glutenintolerans (celiaki) orsakas av överkänslighet för gluten i framför allt vete. Vanliga symtom hos barn är diarré, viktminskning, kortväxthet och anemi. Glutenfri diet medför att tarmslemhinnan normaliseras och patienten blir besvärsfri. Celiaki debuterar oftast i barnaåren men upptäcks ibland hos äldre.
Metod:
Ig-A antikroppar mot transglutaminas påvisas med FEIA (Fluorescens Enzyme Immuno Assay).  I analysen av transglutaminas-antikroppar ingår alltid analysen av total-IgA. Vid IgA-brist analyseras IgG-antikroppar mot transglutaminas.
Kommentar/mer info:

Enzymet transglutaminas finns i hela kroppen, särskilt i den bindvävsstruktur, endomysiet, som omger glatt muskulatur och epitelceller. Förekomst av antikroppar mot detta enzym har visats hos 90-100% av patienter med celiaki samt vid dermatitis herpetiformis men anses ej uppträda vid andra tarmsjukdomar och kan inte heller påvisas hos normalpopulationen. Antikropparna som analyseras är av IgA klass vilka har högre sjukdomsspecificitet än IgG antikroppar. Förkomst av IgA-Transglutaminas antikroppar talar mycket starkt för celiaki men diagnosen bör konfirmeras enligt ESPGHANs riktlinjer med ytterligare blodundersökningar eller tarmbiopsi.


Svarstolkning:
< 7 U/ml negativt
7-10 U/ml gränsvärde
>10 U/ml positivt
Analysfrekvens:
2 ggr / vecka
Svarstid:
1 - 4 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2021-10-21 08:43