Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Calicivirus PCR ()

VAS Provkod:
CALICI
Analyserande lab:
MIB och KEM Hstd och Vbg

 

Klinisk mikrobiologi Halmstad
035-13 18 50

Klinisk kemi Halmstad
035-13 18 00

Klinisk kemi Varberg
0340-48 14 25


Provtagningsmaterial:
Plaströr med sked, brun kork
Websesam art nr 606850

Plaströr med sked, brun kork

Provtagning:
Faeces:
Mängden faeces som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning.

Kräkning:
OBS! Metoden är inte validerad för kräkning men kan vara ett alternativ om faeces inte kan tas. Vid negativt PCR på kräkning, överväg att komplettera med faeces på grund av högre känslighet om frågeställning kvarstår.
Mängden provmaterial som behövs motsvarar ca 2 hasselnötter. Fyll ej röret. Stoppa ner kräkningen i röret och skruva på locket ordentligt. Förvara provet i kyl. För optimal känslighet skall provet vara på laboratoriet snarast och senast ett dygn efter provtagning.
Metod:
Påvisande av RNA för virus med PCR-teknik
Kommentar/mer info:

Calicivirus (norovirus och sapovirus) orsakar stora återkommande årliga epidemier i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Calicivirus är också vanligt som smitta på sjukhus och framför allt är det då norovirus genogrupp II som är inblandat. Vår diagnostik påvisar norovirus genogrupp I och norovirus genogrupp II. Vid större utbrott där annan typ misstänks rekommenderar vi istället analys för gastrovirus.

Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn, men vätskebehandling kan ibland behöva ges. Återinsjuknanden är ganska vanliga. Infektioner med dessa virus är inte anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen, men vid misstänkta utbrott skall detta alltid rapporteras till smittskyddsläkaren i landstinget och vid livsmedelssmitta även till miljökontoret eller motsvarande i kommunen. Livsmedelslagens avstängningsregler kan bli aktuella. Det är viktigt med en god personlig hygien, speciellt handhygien. Sjuka personer bör inte laga mat åt andra under akut sjukdom.

Hygienriktlinjer finns att läsa på vårdhygien.


Analysfrekvens:
Dygnet runt
Svarstid:
4 timmar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2024-02-28 10:35