Direkt till innehållet

Analysförteckning

Sök på allt innehåll Sök endast på vas-kod
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Å Ä Ö

Bordetella pertussis/parapertussis PCR ()

VAS Provkod:
LVPert
Analyserande lab:
MIB
Klinisk mikrobiologi Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
035-131850
Remiss:
VAS (BAKT) alt. Remiss mikrobiologi


Remiss mikrobiologi
Provtagningsmaterial:
E-swab eller sugsetProvtagning:

Nasofarynxsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning, eSwab orange kork.
För små barn kan eSwab med blå kork användas.

Lyft patientens nästipp för att vidga näsöppningarna. För provtagningspinnen längs näsbotten till bakre svalgväggen/nasofarynx. Låt den om möjligt ligga kvar 10 –15 sekunder.

Svalgsekret:
Provtagningspinne för DNA/RNA påvisning, eSwab rosa kork.

På mycket små barn kan svalgprov tas. Rotera provtagningspinnen på båda tonsillerna och bakre svalgvägg.

Se bild på provtagningsanvisning.

Metod:
Påvisande av DNA för Bordetella pertussis och Bordetella parapertussis med PCR-teknik
Kommentar/mer info:

Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis är anmälningspliktig enligt smittskyddslagen men infektion med Bordetella parapertussis är INTE anmälningspliktig enligt smittskyddslagen. 

Bordetella pertussis fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen. Smittämnet sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Smittsamheten är mycket hög. Inkubationstiden är vanligen 1–2 veckor, men kan uppgå till 3 veckor.
Bordetella parapertussis orsakar en likartad sjukdomsbild men anses ge ett mildare sjukdomsförlopp än Bordetella pertussis.


Svarstolkning:
Positivt utfall är liktydigt med pågående infektion.
Ju tidigare i sjukdomsförloppet provet tas desto större chans att kunna påvisa pertussis-DNA.
Analysfrekvens:
Måndag - fredag
Svarstid:
1 - 2 arbetsdagar
Pris:
se prislista i högerkolumnen
Ackrediterad:
Ja
Uppdaterad:
2024-06-04 13:39